Till sidans huvudinnehåll
Förskolebyggnad med träfärgad nyans

Förskolan Gitarrgatan 5 - nybyggnad


Med åtta avdelningar och tillagningskök, blir den nya förskolan ett välkommet tillskott i ett växande Frölunda.

Vad?

Den gamla förskolan på Gitarrgatan 5 med tre avdelningar rivs och ersätts med en åtta avdelningar stor förskola med tillagningskök. I den får 144 barn plats.

Så arbetar staden med förskolor

Var?

Gitarrgatans förskola ligger i Frölunda med närhet till Ruddalens friluftsområde, lekplatsen Positivparken och Frölunda kulturhus. Tomten är beläget cirka sju kilometer om Göteborgs centrum inom stadsdelen Västra Frölunda.

Förskolan ligger i en trafikseparerad bostadsmiljö utbyggd från 1960-talet och framåt. Den närmaste stadsmiljön består av grupper av punkthus vid Musikvägen, Fiolgatan och Fagottgatan som är upptagna i planeringsunderlaget Moderna Göteborg och utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

I direkt anslutning till förskolan finns ett exploateringsområde där den privata fastighetsägaren planerar att uppföra hyresrätter, äldreboende och handel där den tidigare Althallen låg. 

Varför?

Det finns ett behov av att byta ut byggnaden. Det behövs också fler förskoleplatser i området när Frölunda byggs ut med fler bostäder.

När?

Till sommaren 2022 stänger förskolan eftersom den ska rivas. Den nya förskolan beräknas stå klar 2025.

Barngrupperna på Gitarrgatan kommer att flytta till den nybyggda förskolan på Orkestergatan.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Entreprenör för nybygget upphandlas och är klar under våren 2023.

Läs mer om förskolans verksamhet

Kontaktperson

Ahmad Sabih

Projektledare
E-post: ahmad.sabih.jaber@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}