Till sidans huvudinnehåll

Tynnered

Program för Tynnered

Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Tynnered igång. Tynnered planeras att utvecklas till en mer sammanhängande del av staden. I området skapas möjligheter för mer bostäder, verksamheter och service för att utveckla en tryggare och mer levande stadsdel.

Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat 1 100 nya bostäder, butiker, kontor, förskola och skola, vårdcentral, apotek, en familjecentral, ny Opalkyrka och en ny park.

Skattegårdsvägen - cirkulationsplats

I projektet bygger vi om korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen till en cirkulationsplats. I anslutning till korsningen finns en tunnel för gång- och cykeltrafik, vilken i samband med ombyggnaden rivs.
${loading}