Till sidans huvudinnehåll
Illustration som visar utsidan av Askims simhall. Fasad av trä med stora fönsterpartier.  från utsidan

Ny simhall i Askim


Askim ska få en ny, modern simhall med ökad kapacitet för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. Den nya simhallen ska ligga söder om den befintliga.

Vad

Askims simhall kommer ersättas av ett mindre lokalbad och innehålla en 25 meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten för att passa simundervisning,  vattengymnastik samt rehabilitering.    

Simhallen kommer kunna ta emot fler besökare inom huvudområdena; motion, simkunnighet samt föreningsliv. Därmed kommer inte plaskbassäng, gym och gruppträning finnas med i den nya simhallen.

Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. För att arbeta mer strategiskt och sammanhållet kring badanläggningar och framtida investeringar utgår arbetet från strategin för Göteborgs sim- och  badanläggningar. 

Så arbetar staden med simhallar

Var?

Askims nya simhall kommer placeras söder om befintlig simhall, där det idag ligger en grusplan och en skatepark.

Varför?

Askims simhall är gammal, sliten och i dåligt tekniskt skick. Detta ger konsekvenser som driftstörningar samt att kostnaderna för energi, underhåll, med mera blir höga. Det är också trångt i simhallen och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider. Askims simhall behöver därför ersättas. 

Tillgång till simhallar är viktig både för ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. Enligt idrotts- och föreningsförvaltningens strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar är det av stor vikt att fler göteborgare får tillgång till simhall inom ett rimligt avstånd och med utökad kapacitet.

När?

Byggnationen av Askims simhall planeras starta våren 2024 och beräknas stå klar vintern 2026/2027.

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen har uppdraget att bygga den nya simhallen i Askim. 


Här finns Göteborgs bad- och simhallar

Hitta alla bad och simhallar

Simhallar under planering

Nytt centralbad

Ny simhall i Askim


Följ med på en rundtur i Askims framtida simhall

Kontaktpersoner

Annika Svensson

Verksamhetsutvecklare
E-post: annika.svensson@ioff.goteborg.se

Magnus Elsilä

Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall
Telefonnummer: 031-3682189
E-post: magnus.elsila@ioff.goteborg.se

Dijan Vranjic

Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall
Telefonnummer: 031-368 21 87
E-post: dijan.vranjic@ioff.goteborg.se


Övriga frågor

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}