Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild med människor och byggnader

Översiktsplanering

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Översiktsplan för Göteborg

Översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt. Grunden är att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen finns i sin helhet på en digitala plattform med tillhörande fördjupningar samt tematiska tillägg.

Årsvisa uppföljningar av översiktsplanen

Stadsbyggnadsförvaltningen följer upp hur planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Detta redovisas årligen i en uppföljningsrapport.

Riksintressen

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen, exempelvis områden lämpade för järnvägar eller en energianläggning, till exempel vindkraft. Det kan även röra sig om viktiga naturvärden såsom rennäringen eller fisket.

Nyheter samt tidslinje för stadsutvecklingsprojekt

Visionsbild av det blivande nya stationshuset vid Centralen, brunt tegel och med spännande portar
Göteborg växer

Alla nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Bild av Centralenområdet med Läppstiftet till höger och illustration på de nya bostäder som ska byggas
Göteborg växer

Tidslinje för stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

När blir projekten klara? Det händer en hel del till trots för lågkonjunktur! Här kan du ta del av när de olika stadsutvecklingsprojekten beräknas bli färdigställda - och även vilka projekt som befinner sig i planeringsfasen.

Relaterad information

Illustrationsbild på nya stationshuset som byggs i gammal stil på Göteborgs centralstation
Göteborg växer

Hur går processen till när vi utvecklar Göteborg?

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Relaterad information

Göteborg växer

Tjänst: Aktuella detaljplaner och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till om de detaljplaner som är öppna för synpunkter. Här kommer du till de planer du kan tycka till om just nu. Du hittar även pågående markanvisningar och byggprojekt.

illustrationsbild till planprocessen
Göteborg växer

Process - Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Göteborg växer

Götepod - podden om hur Göteborg utvecklas

I Göteborgs Stads podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen?

${loading}