Till sidans huvudinnehåll
Historisk bild av Göteborg på 1600-talet

Göteborgs utvidgade innerstad

Förslag till "Göteborgs utvidgade innerstad" och AB Framtidens arbete med värdeskapande stadsutveckling ska enligt stadens budget 2023 utgöra grunden för Göteborgs utbyggnad under mandatperioden. Göteborgs Stad ska planera stora områden långsiktigt med fokus på att skapa sammanhållande stråk, bygga en tät stad och omvandla överdimensionerade vägar till stadsgator.

Vad?

100 års byggnation — inom 20 minuters cykelavstånd från stadskärnan

Detta är ett beräkningsbart förslag, i någon meters precision, på hur Göteborg kan byggas under kommande 100 år inom cirka 20 minuters cykelavstånd från stadskärnan. Genom en analys av äldre stadsplaner under 300 år före bilismen och nutida forskning har ett uråldrigt men bortglömt stadsbyggnadshantverk återupptäckts.

Dagens ensidiga arkitektur och resurskrävande planering som separerat bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och oss människor ifrån varandra i 90 år genomgår just nu ett omvälvande paradigmskifte. Nya krav på ökad mångfald inom arkitekturen, vetenskapliga belägg, gång- & cykelvänliga gator, lägre koldioxidutsläpp, lägre boendekostnader och en mer värdeskapande stadsutveckling gör det allt svårare att fortsätta enligt den ideologi som styrt den svenska byggsektorn under 1900-talet.

Så med hjälp av den senaste GIS-tekniken baseras nu detta förslag istället på närmast motsatta principer, vilka har bevisats skapa effektiva och attraktiva städer under flera tusen år.

Hur?

I Kommunfullmäktiges ”Mål och inriktning” 2015 fick Stadsbyggnadskontoret (numera stadsbyggnadsförvaltningen) och Fastighetskontoret (numera exploateringsförvaltningen) i uppdrag att inventera äldre stadsplaner, för att se om det fanns delar som var relevanta och effektiva även i framtiden. Baserat på dessa kunskaper skulle kontoren sedan utreda möjligheter för ”infillprojekt” och påbyggnader i Göteborgs redan täta stadsmiljö. Arbetet utfördes på stadsbyggnadskontoret 2016-2017 samt på Fastighetskontoret under 2018.

Trädgårdsstad och kvartersstad med sammanbyggda kvarter och levande bottenplan ska premieras i planering och nyproduktion under mandatperioden.

Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad från december 2018: Göteborgs stadsplan (pap.as)

När?

I och med Göteborgs stads budget 2023 och yrkande i stadsbyggnadsnämnden (2023-06-20) så fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uppdatera och utöka  ”Göteborgs utvidgade innerstad” för att omfatta ett större geografiskt område. Arbetet beräknas vara klart inom mandatperioden 2023-2026.

För dig som vill veta mer

Interaktiv karta: förslag på Göteborgs utvidgade innerstad med framtida huvudgator

Länkar till politiska uppdrag, beslut och debattartiklar

Film: Föreläsning om Göteborgs utvidgade innerstad

Föreläsare:  Lukas Memborn, stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktperson

Lukas Memborn

Arkitekt

E-post: lukas.memborn@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}