Till sidans huvudinnehåll
illustrationsbild för parker och andra stadsmiljöer, träd, statyer och parkområden

Så utvecklas parker och stadsmiljöer

Göteborg Stad ansvarar för att sköta, utveckla och anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer. Göteborg ska vara både en tät och en grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Fler än idag ska tycka det är attraktivt att röra sig till fots och vistas i stadens miljöer.

Parker, torg och alléer

Göteborgs Stad har ansvaret för att förvalta och utveckla befintliga samt anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer.

Göteborgs stadsmiljöpolicy

Tilltalande och väl utformade gator, torg och parker gör staden mer lockande för boende och besökare. Här hittar du Göteborgs övergripande stadsmiljöpolicy och dess olika delar.

Omställningslabbet

Omställningslabbet är en fysisk framtidsprototyp och mötesplats i Frihamnen med fokus på hållbar omställning. Under de kommande åren ska Omställningslabbet utvecklas och aktiveras i syfte att testa funktionerna medborgarlabb och prototypverkstad. Här finns möjligheter att samtala om och prototypa kring hur Göteborg ska utvecklas till en hållbar stad!

Stadsmiljöplan inom Vallgraven

En stadsmiljöplan är en vision som konkretiserar vad som skulle kunna göras på gator och platser, i det här fallet innanför Vallgraven.

Göteborg Citysamverkan

Citysamverkan är en ideell förening inom Göteborgs Stad som verkar direkt under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreningen ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Samfällighetsförening.

När blir det klart?

Illustrationsbild på Linneplatsen när tunneln från Lindholmen är klar
Göteborg växer

Tidslinje: Stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

När blir projekten klara? Det händer en hel del till trots för lågkonjunktur! Här kan du ta del av när de olika stadsutvecklingsprojekten beräknas bli färdigställda - och även vilka projekt som befinner sig i planeringsfasen.

Nyheter om parker och andra stadsmiljöer

Vy över Jubileumsparkens nybyggda bastu.

Testa bastun i Jubileumsparken i sommar

2024-07-08

Under jubileumsfestivalen i juni 2023 öppnade och invigdes Jubileumsparken, även om en liten men efterlängtad del återstod – en ny bastu. Nu är den klar och öppnar för att testas.

Ett hamnbad i älven med en rund

Hamnbadet får utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadsprojekt”

2024-06-20

Utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadsprojekt" går i år till hamnbadet i Jubileumsparken i Göteborg. Officiell utdelning av priset sker den 16 september.

Översiktsbild över lekplatsen på Kungshöjd

Historisk lekplats redo för sommarlek

2024-06-13

Nu är lekplatsen på Kungshöjd öppen och bjuder in till lek för både små och stora barn. Rutschkana, gungor och lekskulpturer är några av de lekredskap som finns redo på lekplatsen.

Illustration över ett triangelformat torg med träd, planteringar, buskage och sittplatser. På ena sidan höga hus och på övriga sidor gata och cykelbana. Visualisering 02Landskap

Olof Palmes plats rustas upp för att bli en trivsam, trygg och tillgänglig knutpunkt och mötesplats

2024-05-20

Med placering mitt i den pågående stadsutvecklingen på Masthuggskajen och i Haga kommer Olof Palmes plats att få en ännu viktigare roll som knutpunkt och mötesplats. Nu är det klart hur platsen ska ru…

LEK! Utställning om barnens plats i staden

2024-05-20

20 maj öppnar utomhusutställningen LEK! på Guldhedstorget som lyfter barns rätt till lek och visar hur platserna för lek i staden har förändrats över tid.

Konstverk i metallnät som liknar en riddarhjälm står i ett kalt rum.

Konst för eftertanke tar plats i aktivitetsstråket vid Lundbybadet

2024-05-15

Under maj har konstverket ”Enticed contemplation” av Nandipha Mntambo placerats längs Rödlönnsgången, som leder fram till Lundbybadet på Hisingen. Den 3 juli klockan 15–16 invigs konstverket med tal s…

Nu är det klart hur Omställningslabbet vidareutvecklas

2024-05-15

Ett böljande omslag av återbrukade material i röda toner, ätbara vilda växter och en samskapande process – nu står det klart hur Omställningslabbet i Frihamnen kommer utvecklas vidare. Det vinnande fö…

Nu kan du njuta av den nya Opalparken

2024-05-07

Nu är grindarna borta och parken med lekplats, scen och 64 nya träd står öppen för dig att möta sommaren i.

Järntorgsbrunnen innan restaurering

Järngänget rustas upp för all världens kraft

2024-04-30

Mitt på Järntorget står fontänskulpturen De fem världsdelarna av Tore Strindberg som nu är näst på tur att restaureras för framtiden. I början av april startar arbetet med att lyfta ur den stora järnu…

Visionsbild visar nya Järnvågsparken som ska byggas på Götatunnelns tak

Götatunnelns ramper däckas över för att göra plats åt Järnvågsparken

2024-02-28

Till sommaren startar överdäckningen av Götatunnelns av- och påfartsramper i Järntorgsmotet för att skapa plats för områdets nya stadsdelspark, Järnvågsparken. I samband med det byggs också ett så kal…

Omställningslabbets entréskylt

Open call: Gestaltande team sökes till Omställningslabbet i Frihamnen!

2024-02-15

Nu söker Göteborgs Stad ett gestaltande team som kan vidareutveckla den hållbara framtidsprototypen och mötesplatsen Omställningslabbet genom tillsammansbyggande och cirkulära byggmetoder.

Bryggdäck som går ut i vattnet i förgrunden och bakom syns en torgyta med planteringar samt nybyggda flerfamiljshus i modern stil.

Lindholmshamnen 2024: Torg och bryggdäck byggs i älven och samtliga bostäder inflyttade

2024-01-29

Utbyggnaden av Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas under året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Helt utbyggt ska området vara under 2025.

Visionsbild av Masthamnsgatan

Nu blir Masthamnsgatan en lekfull gata för gående

2024-01-24

Nu startar bygget av lek- och aktivitetsstråket på Göteborgs färskaste långgata, nämligen Masthamnsgatan.

Byggställningar en bit ute i älven. Mörkt vatten. På land syns två byggnader omringade av grönska.

Byggstart för ny bastu i Jubileumsparken

2023-12-20

Nu startar byggnationen av den nya bastun i Jubileumsparken. Det blir en bastu för permanent bruk med samma utseende och placering som prototypen.

Drönarbild av Brunnsparken där caféet är placerat vid spårvagnsspåret

Klart vem som kommer driva det nya caféet i Brunnsparken

2023-12-20

Nu är det klart att det blir Viktors Kaffe AB som kommer att bedriva verksamhet i den nya cafébyggnaden i Brunnsparken. Av cirka tjugo intresseanmälningar var det Viktors Kaffe AB som passade bäst in …

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

2023-11-02

Fredag 3 november öppnar den andra och sista etappen av Fjärdingsparken, som ligger i Flunsåsstråket. Förutom att ge besökare möjlighet till gröna möten, aktiviteter och lek ska den här delen av parke…

Opalparken tar hand om 3000 kubikmeter regnvatten

2023-10-30

De närmsta decennierna väntas alltmer extremväder och som följd mer skyfall än vad vi tidigare har kunnat hantera. Våra dagvattenbrunnar klarar inte av mer intensiva regn och skyfall utan att svämmas …

En röd cafèbyggnad i Brunssparken

Här är det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-12-15

Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar …

Flygbild över med fokus på mötet mellan Göta älv och land. En brygga går ut i älven.

Så ska Färjenäsparken möta älven

2022-11-22

I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka till…

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Illustrationsbild av Selma Lagerlöfs Torg med hus och vägar
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är på gång just nu, där staden är inblandad.

${loading}