Till sidans huvudinnehåll

Opalparken tar hand om 3000 kubikmeter regnvatten

Publicerad 30 oktober 2023

De närmsta decennierna väntas alltmer extremväder och som följd mer skyfall än vad vi tidigare har kunnat hantera. Våra dagvattenbrunnar klarar inte av mer intensiva regn och skyfall utan att svämmas över. Därför bygger staden fler skyfallslösningar som ska kunna hålla stora mängder regnvatten.

I Opalparkens södra del byggs en scen i amfiteatermodell med sittgradänger runt om som kan fungera som en läktare. Förutom att erbjuda många sittplatser i parken ska denna nedsänkta yta också kunna samla stora mängder vatten vid extrema regn. Ett dike längs parkens ena långsida samlar och leder regnvatten till den nedsänkta ytan. Skyfallsytan med det uppsamlande diket och ett par planteringar som också kan fyllas kan tillsammans hålla 3000m3 vatten. 

Diket längs parkens ena långsida som leder regnvatten till den nedsänkta ytan.

Parkens träd ska också hjälpa till

Träden har stor vattenhållande förmåga samtidigt som de och planteringarna i parken levererar andra ekosystemtjänster som att rena vatten, ge skugga och en renare luft. I Opalparken har det under våren planterats 38 träd och nu i höst fylls det på med ytterligare 26 träd. Det blir alltså 64 nya träd i Opalparken som hjälper till att hålla vatten. Vid årsskiftet 2023/2024 ska hela Opalparken i Tynnered stå klar med lekplats, planteringar, gräsytor för lek och picknick samt skyfallslösningen som agerar scen med läktare när den är torr.

Opalparken inte först med skyfallslösningar

Andra skyfallslösningar i staden hittar du på tex. i Maskinparken vid Götaverkets gamla maskinhall, som numera huserar Lindholmen street food market. I Maskinparken har tidigare parkeringsplatser omvandlats till park med 47 nya träd, kullar och buskar. I mitten av parken finns en rund gräsmatta som är utformad för att hålla 500 kubikmeter vatten.

Eftersom stadens fria ytor är begränsade blir det naturligt att skyfallslösningar byggs in i parker som samtidigt erbjuder fler aktiviteter som utegym, lekplats, hundrastplats mm. Fjärdingsparken längs Flunsåsstråket som nu har en nybyggd skyfallsyta har även hundrastgård, insektshotell, utegym och lekskog.

Läs mer om hur Göteborgs Stad arbetar med dagvatten och skyfall.


${loading}