Göteborgs Stad deltar återigen i Kommunernas klimatlöften


Publicerad 15 januari 2024

Göteborgs Stad är med i Klimat 2030:s satsning Kommunernas klimatlöften även för perioden 2024-2026.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder som ska genomföras 2024-2026. Göteborgs Stad har antagit samtliga löften.

Exempel på åtgärder i satsningen är att staden ska ha personbilar som drivs på förnybar el, biogas eller vätgas, arbeta med återbruk av byggmaterial, minska matsvinnet i offentliga måltider samt att involvera invånare i alla åldrar i klimatarbetet.

Löftena går i linje med målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 och andra styrdokument, och staden arbetar med löftena genom det ordinarie miljöstyrningsarbetet.

Satsningen drivs av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götalands län och har tidigare genomförts 2021 och 2022. Göteborgs Stad har deltagit båda gångerna.  

Alla löften och vad de innebär går att läsa här: Kommunernas klimatlöften 2024-2026