Jämställdhet


Jämställdhet innebär att pojkar och flickor, kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Här finns material som kan stötta i arbetet med jämställdhet i skolan, bland annat stödmaterial med lektionsupplägg om normmedvetenhet och machokultur.

Film om hur Kvibergsskolan jobbat mot machokultur

Ta del av filmen kring hur skolkurator Jennifer Johansson och socialpedagog Alexander William Sarvenasti på Kvibergsskolan arbetat kring normmedvetenhet och mot machokultur.

Lektionsupplägg åk 3–5

Här finns material som tagits fram av skolkurator Jennifer Johansson och socialpedagog Alexander William Sarvenasti på Kvibergsskolan 2020/2021. Materialet består av lektionsupplägg för elever i årskurs 3–5 med övningar där eleverna får reflektera om känslor, normer, jämställdhet och machokultur.

Lektionsupplägg åk 6–9

Här finns material som tagits fram av skolkurator Jennifer Johansson och socialpedagog Alexander William Sarvenasti på Kvibergsskolan 2020/2021. Materialet består av lektionsupplägg för elever i årskurs 6-9 med övningar där eleverna får reflektera om känslor, normer, jämställdhet och machokultur.