Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Koppling till diskrimineringsgrunderna kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Fortbildning och stöd

Skolverket: Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan. Här hittar du materialet

Material för undervisning

Välkommen till Normfabriken År 2015 arbetade en teaterpedagog och en genuspedagog tillsammans med elever i årskurs sju och åtta på Styrsöskolan runt genus och normer. Detta ledde till att man satte upp en pjäs ”Välkommen till Normfabriken”. I pjäsen förklaras och gestaltas begrepp som normer och status. Till filmen finns ett handledningsmaterial för lärare framtaget. Målgrupp år 6-9. Länk till filmen hittar du här  Lärarhandledning finns längre ner på sidan.

Jämställt.se Läroplanerna säger att all personal ska utgå från ”normmedvetet förhållningssätt”. Här hittar du förslag och idéer kring hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normmedveten skola. Här hittar du materialet

Genusfotografens material ”Vi har gott om bilder av hur könsrollerna ”ska” spelas. Bilder som begränsar oss. Som begränsar vår fantasi, våra föreställningar om vilka vi kan vara. Men vi kan skapa nya regler. Vi är mer formbara och föränderliga än vi tror. Att visa att det är möjligt ser jag som min främsta uppgift som genusfotograf. Att kittla fantasin.” Här hittar du materialet på Genusfotografens webbplats.

Killar.se En trygg plats för dig som är kille. Vad tänker du på? Känns något jobbigt eller svårt? Eller vill du snacka lite bara? I denna chatt kan du helt anonymt prata med oss. Inga ämnen är för stora eller små.
Här hittar du länk till chatten

Metodmaterialet Machofabriken, Riksorganisationen MÄN, är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. För att använda detta metodmaterial går man en utbildning. Målgrupp: Lärare eller annan personal på skolan, högstadiet. För mer information, se https://machofabriken.se/  Detta material/stöd är förknippat med kostnader:

Film om hur Kvibergsskolan jobbat mot machokultur

Ta del av filmen kring hur skolkurator Jennifer Johansson och socialpedagog Alexander William Sarvenasti på Kvibergsskolan arbetat kring normmedvetenhet och mot machokultur.

Lektionsupplägg åk 3–5

Här finns material som tagits fram av skolkurator Jennifer Johansson och socialpedagog Alexander William Sarvenasti på Kvibergsskolan 2020/2021. Materialet består av lektionsupplägg för elever i årskurs 3–5 med övningar där eleverna får reflektera om känslor, normer, jämställdhet och machokultur.

Lektionsupplägg åk 6–9

Här finns material som tagits fram av skolkurator Jennifer Johansson och socialpedagog Alexander William Sarvenasti på Kvibergsskolan 2020/2021. Materialet består av lektionsupplägg för elever i årskurs 6-9 med övningar där eleverna får reflektera om känslor, normer, jämställdhet och machokultur.


Lärarhandledning Normfabriken