Trygghetsenkäter i grundskoleförvaltningen


Grundskoleförvaltningen har tagit fram tre trygghetsenkäter som du kan använda på skolan. Trygghetsenkäterna A, B och C har olika avanceringsgrad både språkligt och till viss del gällande frågeställningarna. Berätta för eleverna att de kan hoppa över frågor som de inte vill svara på samt informera med fördel vårdnadshavare innan, då de kan väcka många frågor och funderingar.

Om enkäterna och dess genomförande

Enkäterna är uppdelade i olika undertema. Du kan välja att genomföra en enkät i taget eller flera på en gång, eller dela upp och ta de vid olika tillfällen, allt efter elevernas ålder och mognad. Vi rekommenderar att du genomför enkäten med alla elever samtidigt.

Det finns viktiga frågor att samtala om före eller under genomförandet. Dessa hittar du i presentationerna under Stöd och instruktioner längst ner på sidan. Se genomförandet som ett bra lärande i undervisningen om normer och värden. 

  • Enkät A har bildstöd både i frågor och svar. Enkäten kan göras i webbläsaren men det finns även en version i wordformat för de elever som kan behöva detta. (Dessa hittar du längst ner på sidan).
  • Enkät B och C har också bildstöd men endast i frågorna.
  • Det finns en uppläsningsfunktion eleverna kan använda i webbläsaren vid behov. Enkäterna kan göras i webbläsaren eller kopieras till din dator för att skrivas ut. 

Du kopierar den enkät du vill använda till din dator och gör till din egen, du kan även lägga till och ta bort frågor. Instruktion hur du använder dem ligger längst ner på sidan under Stöd och instruktioner.

Till varje enkät finns en powerpoint-presentation. Den kan du som lärare ha som stöd innan, under och efter genomförandet. Presentationen är viktig för att genomförandet av enkäten ska bli så bra som möjligt.  

Här hittar du trygghetsenkäterna

Använd den enkät som passar dina elever bäst. Klicka på någon av länkarna nedan för att komma till den enkät du vill använda. Läs gärna instruktionerna först!

Trygghetsenkät A - lätt (bildstöd till frågor och svar)

1. Tema trivsel

2. Tema: Kränkningar och sexuella trakasserier

3. Tema: trygga och otrygga platser

Trygghetsenkät B - medel (bildstöd till frågor)

1. Tema: Trygghet och otrygghet

2. Tema: Kränkningar 

3. Tema: Diskriminering och sexuella trakasserier

4. Tema: Kränkningar på nätet och jargonger

5. Trygghetsenkät B med alla fyra teman

Trygghetsenkät C - avancerad (bildstöd till frågor)

1. Tema: Trygghet, otrygghet och kränkningar  

2. Tema: Kränkningar på nätet, diskriminering och sexuella trakasserier

3. Trygghetsenkät C med båda teman

Stöd för att genomföra trygghetsenkäterna

I varje presentation finns instruktioner och stöd till varje enkät. De består av förklaringar och viktiga frågor att diskutera med eleverna innan eller under det att man genomför enkäten. Det handlar om tex vad är en kränkning? Vilka är diskrimineringsgrunderna och vad betyder de?  När du klickar på länken laddas presentationen ner på din dator.

Instruktioner till trygghetsenkäterna

Så här gör du för att kopiera, ladda ner, använda och redigera trygghetsenkäterna och bearbeta resultatet på din skola. När du klickar på länken kommer instruktionen att laddas ner på din dator.

Trygghetsenkäter i wordformat

Vissa elevgrupper kan behöva svara enkäten i pappersformat i stället för digitalt, så därefter finns A enkäterna även i Wordformat.