Varje månad har ett tema som stöd i arbetet med skolans demokrati– och värdegrundsarbete.

Årshjul Demokrati och värdegrund


Årshjulet är ett stöd i arbetet med skolans demokrati– och värdegrundsuppdrag. Det bidrar till en systematik samt till att få en överblick över vilka dagar vi särskilt uppmärksammar i grundskoleförvaltningen. Det ger i sin tur bättre möjligheter att planera undervisningen och andra aktiviteter i skolan utifrån diskrimineringsgrunderna och barns rättigheter. För varje tema finns utvalt stödmaterial för fortbildning och undervisning. Därmed är årshjulet ett redskap för dig som lärare, elevhälsopersonal och skolledare.

Skapa trygg miljö i skolan

Samarbetsövningar och lekar för att skapa gemenskap
Att använda leken och ha roligt ihop är bra verktyg för att skapa gemenskap och trygghet i en grupp. Man kan använda leken som en utgångspunkt för reflektion i gruppen kring känslor och roller. 

Lektionsupplägg för att skapa ett tryggt klimat på skolan. Här finns förslag på hur man kan arbeta med klimatet i elevgruppen för att skapa en trygg och respektfull miljö. En trygg skolmiljö är en viktig grund för att motverka kränkningar. 

Dramaövningar.se Att arbeta med drama är ett effektivt sätt att lära känna varandra och skapa samhörighet. På sidan dramaövningar.se finns ett stort antal dramaövningar samlade utifrån olika kategorier så som: för skojs skull, känslor, samarbete, namnövningar etc.

Metodbok "En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk" samt "En bok om maktlekar och dolda kränkningarMålgrupp: barn och ungdomsgrupper av Sannie Wedberg och Sanna Mohr.