Funktionsnedsättning


Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Material för fortbildning/utbildningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder kostnadsfritt kunskapsstöd och kompetensutveckling. Läs mer på webbplatsen till SPSM.

Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket NPF vänder sig till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ditt pedagogiska arbete. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag.

Skolverket om rättigheter för elevers med funktionsnedsättning.

Material för undervisning

DATE lärmaterial DATE lärmaterial är en del av ett helt paket med verktyg från Funktionsrätt Sverige och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Paketet består av tre delar: Föra in tillgänglighet i det systematiska kvalitetsarbetet och i undervisningen (DATE lärmaterial). Värdera tillgängligheten i förskola, skola och fritidshem (SPSM:s värderingsverktyg). Leda och planera tillgänglighetsarbetet (SPSM:s distansutbildning). Dessa filer och kommunens riktlinjer hittar du längst ner på sidan.

Myndigheten för delaktighet och andra aktörers stöd för arbetet med ett hållbart och inkluderande barnrättsarbete.

Rocka sockorna: Film Max förklarar allt kring Rocka Sockorna, målgrupp F-5, grundsärskolan. Här hittar du filmen  Rocka sockorna låten hittar du här  Rocka sockorna låten med teckenspråk