Elevskyddsombud


Elevskyddsombud. Från och med årskurs 7 i grundskolan har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud - Arbetsmiljölagen kap.6 paragraf 17 och 18.

Elevskyddsutbildning 

Grundskoleförvaltningen har tagit fram en elevskyddsombudsutbildning för att tillgodose behov och önskemål som skolor uttryckt kopplat till sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Kartläggningen som gjordes inför framtagandet visade att skolorna vill planera och genomföra elevskyddsombudsutbildningar själva utifrån skolans förutsättningar. Elevskyddsombudsutbildningen består av tre delar.

Utbildningens innehåll 

Du hittar alla dokument längst ner på den här sidan, under "Tillhörande dokument". Filmen finns här i artikeln.  

  • Handledning 
  • Elevskyddsombudsutbildning ppt
  • Film
  • Intyg

Film

Arbetsmiljölagen och elevskyddsombud 

I arbetsmiljölagen finns särskilda regler om elevskyddsombud och deras medverkan i skyddskommittén. Ett elevskyddsombud representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor, både den fysiska och den psykosociala miljön. Elever i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-6, anpassad grundskola årskurs 1-9 ska ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet, men de företräds inte av elevskyddsombud.