Vägar till legitimation


Har du flera års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete i fritidshem, eller kanske både erfarenhet av arbete i fritidshem och en oavslutad pedagogisk utbildning? Läs mer om vilket stöd du kan få och hur vägen till legitimation kan se ut.

Bli legitimerad lärare i fritidshem

Är du intresserad att läsa till lärare i fritidshem samtidigt som du arbetar deltid? Göteborgs universitet erbjuder två olika utbildningar:

 • GRY – grundlärarprogrammet i fritidshem för yrkesverksamma
 • VAL – vidareutbildning av lärare


Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på elevens styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med eleven genom att både stödja och utmana.

Vad är GRY? 

GRY (grundlärarprogrammet i fritidshem för yrkesverksamma) är en utbildning för dig med yrkeserfarenhet inom fritidshem.

 • Grundläggande behörighet krävs från gymnasiet och/eller vuxenutbildning: engelska 6, naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, samhällskunksap1b eller 1a1+1a2
 • Förkunskaper som krävs: minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid fritidshem. Omfattningen av studierna är 75 procent.
 • Utbildningen startar enbart på höstterminen. Ansökningsperiod 15 mars – 15 april.
 • Utbildningen är sju terminer lång med en fast dag på universitetet.
 • I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet.  När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik. Vilka ämnen som är valbara skiftar mellan olika år. 

Vad är VAL? 

VAL (vidareutbildning av lärare) är en kompletterande lärarutbildning som bygger på både tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Vid ansökan till VAL prövas om tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräkning.

 • Förkunskaper som krävs: minst åtta års dokumenterad arbetslivserfarenhet i fritidshem, med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska ha haft en roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet och ha undervisat enligt läroplanen. Detta ska framgå av ett tjänstgöringsintyg som du fyller i i samband med din ansökan. Du hittar tjänstgöringsintyget på webbplatsen lärarutbildning.nu.  
 • Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen.
 • Det finns en nationell samverkan i praktiskt estetiska och fritidshemspedagogiska kurser. Studierna bedrivs på distans men resor kan förekomma.  
 • Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer.
 • En studieplan upprättas som utgångspunkt, men den individuella planen varierar beroende på vad som kan tillgodoräknas.
 • Den som blir antagen får inbjudan till infoträffar om kursupplägg och tillgodoräkning/validering.