Bokmässan


Sedan 2022 är grundskoleförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen med på Bokmässan i Göteborg. Där delar våra erfarna lärare med sig av hur de arbetar inom olika områden som handlar om läs- och skrivkunnighet.