Religion eller annan trosuppfattning


Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

Erbjudande om kursdeltagande för elever årskurs 8

Under samma himmelSensus Nu har ni möjlighet att anmäla er klass till en interreligiös kurs för goda relationer i skolan. Genom kursen får eleverna möjlighet att utveckla en interreligiös och interkulturell kompetens. Kursens pågår under en termin. Den omfattar ca 15 pass á 60 – 80 minuter och bör rymmas inom klassens ordinarie schema. Kursen är gratis och riktar sig till elever i årskurs 8. Den är utformad för att passa alla skolor, oavsett om normen bland eleverna är religiös eller sekulär. Här hittar du information och kontaktuppgifter

Material för fortbildning

Lärarhandledning: "Samma rötter. Abrahams barn i tre religioner" (2013) från Rosenblad, D: & Rosenblad, F. Fondi. En lärarhandledning som presenterar ett arbetssätt samt innehåller material där man utgår från det som förenar de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Ett utdrag ur Skolverkets läroplan avslutar boken. Boken är ett resultat av det praktiska arbetet i olika klassrum i ett flertal skolor. Här hittar du materialet

Inspiration Södertälje kommun, se dokument längst ner på sidan. 

Material för undervisning

Studiebesök i Göteborgs moské. Som skolklass kan du komma på  besök. Här hittar du mer information.

Studiebesök i synagoga: Judiska församlingens informationsverksamhet erbjuder studiebesök i synagogan.  Ämnen som berörs under dessa studiebesök är synagogan och dess historia, judisk religion och historia, Förintelsen samt frågor som elever kan tänkas ha. Besöken är kostnadsfria för skolor i Göteborg. På hemsidan finns mer information samt möjlighet att boka sig.

RFSL Ungdom, Jag vet att gud älskar mig. Berättelser om att vara troende HBTQ person. 16 enskilda personer berättar om att vara homo, bi, trans eller queer och tro på Gud. De trosinriktningar som berörs är aspekter av de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Du hittar materialet på webbplatsen till RFSL Ungdom.

SFQ, Sensus, KRISS, svenska kyrkans unga: Gud är större, ett material om tro, hbt och sånt. Se dokument längst ner på sidan.