Barnkonventionen


FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Har koppling till diskrimineringsgrunden ålder.

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Barnkonventionen i skolan

Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i skollagen? Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter har vi under lång tid varit skyldiga att anpassa nationell lagstiftning efter denna. Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när det gäller rätten till utbildning. (Källa: Skolverkets hemsida) 

   Material för fortbildning/utbildningar

   Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Den är uppbyggd av 7 korta presentationer med talröst. Varje del tar mellan 10-15 minuter. Webbutbildningens delar är fristående. Webbutbildning om Barnkonventionen hos Barnombudsmannen

   Likarätt, av Barnombudet Uppsala län, är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i värdegrundsarbetet på förskolor och skolor. Det ger en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler.  En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder. Innehåller också upplägg till föräldramöten på olika språk. 

   BRIS Handbok för samtal i skolan. För att skapa en bra skola krävs goda relationer. Sådana bygger på goda samtal. Det finns inget enkelt knep för att ett samtal ska gå bra eller “landa rätt”. Att samtala är helt enkelt ett lärande i sig. I handboken finns konkreta råd men också perspektiv kring samtal som går att lyfta på skolan. Du hittar handboken längst ner på sidan.

   Vuxennormen — hur möjliggör du barns perspektiv? Filmer skapade av Region Skåne som kan bidra som diskussionsunderlag.

    Material för undervisning

    Barnombudsmannen "Mina rättigheter för pedagoger" Här kan du som pedagog hitta lektioner kopplat till barns rättigheter kopplat till olika ämnen. Här finns även en kalender med lektioner kopplat till allt från FN:dagen, Internationella ickevåldsdagen etc. Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer.

     Barnombudsmannen "Mina rättigheter" riktar sig till barn eller ung. Här kan de lära sig om vilka rättigheter de har. De kan läsa texter, titta på videor eller gör sin röst hörd i omröstningar. De kan också testa sina kunskaper i quiz. Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer.

    Rädda barnen Här hittar du material som kan användas i undervisning om barns rättigheter och barns situation i världen. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer.

    Affischer som illustrerar barnkonventionen 

    Filmen Tusenkronorsloppet - Varje barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Filmen inledde Barnrättsdagarna 2018. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Filmen kan användas som utgångspunkt för diskussion.

    Where children sleep - Series of 56 diptychs of children and their bedrooms. Ger inblick i barns olika förutsättningar och levnadsvillkor globalt. Här hittar du materialet