Föreläsningar från Bokmässan 2022


Grundskoleförvaltningen medverkade på Bokmässan 2022. Flera lärare var med och pratade om hur de jobbar med läs- och skrivutveckling och arbetet med skolbibliotek. Lärarna delade med sig av goda exempel och tips. Här nedan hittar du alla inspelade föreläsningar.

Att använda olika texttyper i ämnena svenska och matematik

På Utmarksskolan är majoriteten av eleverna flerspråkiga. Därför arbetar skolan efter synsättet "Alla behöver vara svensklärare", genom till exempel läsprojekt, tema-studiedagar och fortbildande ämneskonferenser. Läraren Sofia Frisk delar med sig av reflektioner och inspiration om hur man kan arbeta med läsning av olika texttyper i allmänhet och i ämnena svenska och matematik i synnerhet.

Svensklärare och skolbibliotekarier i samarbete för läsutveckling

Karin Wickelgren och Hanna Thölin från Frejaskolan berättar om hur svensklärare och skolbibliotekarie kan samarbeta för att utveckla elevernas språkutveckling och läsförmåga både vad gäller skönlitteratur och faktatexter.


Skolbibliotekets roll i värdegrundsarbetet

Skolbibliotekarien Jonna Bruce berättar om hur Hammarkullsskolan lyfter värdegrundsfrågor kopplat till normer och relationer genom skönlitteraturen i undervisningen.


Att skapa en läsande skola med fokus på högstadiet

Ett samtal mellan Anna Jutnäs, lärare på Brunnsboskolan, och Christoffer Pencak, skolbiblioteksansvarig om läsprojektet Läslust. Varför startades projektet, hur har det genomförts organisatoriskt och didaktiskt, och vad har varit effekterna?


Flerspråkighet och elevers erfarenhetsvärldar som resurs i lärandet

Bergsjöskolan är en skola där barn och vuxna från olika delar av världen möts. Fyra lärare från Bergsjöskolan kommer att berätta om tanken och idén bakom att arbeta med translaguaging som förhållningssätt, där alla språk, kunskaper och erfarenheter ses som resurser i lärandet till att skapa större likvärdighet och ökad social rättvisa för eleverna. Medverkande: Amanda Wernersson, Johanna Wahlberg, Linus Johansson, Talieh Moradi.


Reflekterande högläsning — att undervisa så att eleverna "hittar sin röst"

Teachers college – att hitta gnistan hos eleverna! Anna Månsson Nylund, lärare på Landamäreskolan, berättar om hur skönlitteraturen, bilderboken och reflekterande högläsning i undervisningen stärker elevernas vilja och förmåga att göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle.


Att arbeta metodiskt med högläsning

För att elever ska bli aktiva läsare har Påvelundsskolan under flera år arbetat med högläsningsgrupper som en del av undervisningen i svenska i årskurs 4-6. Anna Simonsson och Goran Pastorkovic berättar om arbetsmetoden och ge tips på böcker som intresserar och motiverar eleverna, vilket är en stor framgångsfaktor.