Morgondagens chef


Vill du på sikt bli rektor eller chef? Då ska du anmäla dig till Morgondagens chef, Göteborgs Stads program för medarbetare som vill bli chefer. Du kan söka till Morgondagens chef vissa tider på året, håll utkik på intranätet och i pedagogbrevet!

Om morgondagens chef

Under utbildningen får du kunskap om förändringen att gå från medarbetare till chef. Du lär dig om chefens roll som ledare och verksamhets- och arbetsgivarföreträdare. Du blir förberedd för ett chefsuppdrag på enhetsnivå.

Utbildningen pågår under 10 månader med ett seminarium per månad. Mellan träffarna läser du litteratur och gör kortare hemuppgifter. Skuggning av en enhetschef ingår för att du ska få insikt om hur det är att arbeta som chef.

Morgondagens chef riktar sig till alla som vill bli chefer. Programmet är gemensamt för hela Göteborgs Stad, vilket gör att du efter utbildningen skulle kunna bli chef på andra förvaltningar än där du jobbar nu.

Vem kan söka?

För att du ska kunna söka till Morgondagens chef behöver du:

  • Vara tillsvidareanställd i Göteborgs Stad (vid ansökningsdagen).
  • Ha arbetat i Göteborgs Stad minst ett år (oavsett anställningsform, tillsvidareanställning gäller vid ansökningstillfället).
  • Ha minst två års högskolestudier, 120 nya högskolepoäng (behöver inte vara program, kurser räknas också).
  • Vara intresserad av framtida chefsuppdrag inom Göteborgs Stad.