Karriär


Du som är lärare i Göteborgs Stad har goda möjligheter att utvecklas i yrket. Som förstelärare kan du arbeta med skolans systematiska kvalitetsarbete och att leda kollegialt lärande. Om du är intresserad av att bli chef har Göteborgs Stad en egen utbildning för medarbetare, Morgondagens chef. Här kan du läsa mer om allt detta, och vad det innebär att vara rektor och biträdande rektor i grundskoleförvaltningen.