Samverkan


I skolans uppdrag ingår att samverka med vårdnadshavare och andra aktörer i omvärlden, exempelvis arbetslivet. Syftet är bland annat att se till att eleverna har goda kunskaper om närsamhället och sina utbildningsmöjligheter så att de kan ta välgrundade framtidsval.