Normer och svåra frågor i klassrummet


Normer är oskrivna regler i samhället. I många fall är de förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. Andra normer, till exempel de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt och begränsande. Svåra frågor i klassrummet handlar om brännbara och konfliktfyllda frågor, ofta kring politiskt eller ideologiskt laddade ämnen. Det har kan ha koppling till fördomar, intolerans, extremistiska synsätt eller konspirationsteorier.

Material för fortbildning/utbildningar

Skolverkets moduler Delaktighet, inflytande och likabehandling Lär dig om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Du får även utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen.Här hittar du materialet

Boken I normens öga 

Boken ger grundläggande kunskap runt normer samt är även ett metodmaterial som syftar till att ge pedagoger och annan skolpersonal möjligheter till att arbeta med normer och värderingar. Boken hittar du under tillhörande dokument.

Friends har gratis webbkurs, Bli normmedveten
I webbkursen får du kunskap om vad normer är, hur de skapas och hur de leder till maktförhållanden och sociala orättvisor. Du får möjlighet att reflektera kring dina egna erfarenheter och privilegier samt verktyg för att arbeta med, utmana och förändra ojämlika och begränsande normer. Webbkursens längd är 30 min. 
Här kan duläsa mer och logga in

Film/föreläsning kopplad till normer. Den ger lärare och annan personal en bra gemensam grund att stå på. Föreläsare är Lotta Björkman som är pedagog och lärarutbildare. Här hittar du filmen 


Material för undervisning 

Svåra frågor i klassrummet

Tålamodets pedagogik och den ickedömande dialogen
I detta material får man kunskap, inspiration och tips på hur man kan arbeta med frågor som har koppling till diskriminering och mänskliga rättigheter. Här finns förslag på vägar att skapa samtal där det finns skiljaktiga värderingar samt kring kontroversiella frågor genom icke-dömande dialog. Vidare hittar man på förslag på lektionsstrukturer kring mänskliga rättigheter. Hur man kan skapa ett främjande arbete och för att förebygga konflikter som har sin grund i intolerans. Du hittar materialet under Tillhörande dokument.

Forum för Levande historia, Lärarhandledning svåra frågor i klassrummet
Handledningen syftar till att ge dig som lärare eller annan skolpersonal stöd i det viktiga arbetet med att främja och försvara mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Lärarhandledning: Svåra frågor i klassrummet - Forum för levande historia