Sexualitet, samtycke och relationer


Sexualitet, samtycke och relationer ingår i de mänskliga rättigheterna. I skolans ansvar på området ingår bland annat att främja hälsa och välbefinnande och förbättra elevernas förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Här finns stödmaterial som kan användas för att stärka undervisningen i dessa frågor.

Filmer och stödmaterial om samtycke och pornografi

Det här stödmaterialet riktar sig till dig som lärare och består av diskussionsfrågor som kan ge stöd i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Frågorna utgår från filmerna Arbeta med samtycke och Prata om pornografi.

Arbeta med samtycke

Samtalsfrågor 

 • Hur skulle ni definiera samtycke?
 • Hur funkar samtycke på er skola?
 • Hur viktigt är elevernas samtycke i olika situationer?
 • Hur viktigt är vuxnas samtycke i olika situationer?
 • Hur övar ni på samtycke?

Reflektionsfrågor 

Reflektera enskilt och sedan gemensamt. Gemensam reflektion är frivillig.

 • Hur lärde du dig om samtycke under din uppväxt?
 • Har du varit med om att ditt samtycke har överträtts?
 • Har du överträtt någon annans samtycke? Genom till exempel tjat?

Plan för fortsatt arbete

Hur vill ni arbeta vidare med att skapa möjlighet för eleverna att diskutera och träna samtycke? Skapa en plan för att kartlägga hur det ser ut på er skola

 • Vad ska göras?
 • Vem gör vad?
 • När ska det ska göras?
 • När ska det utvärderas?
 • Hur få eleverna delaktiga i hela processen?

Prata om pornografi

Samtalsfrågor 

 • Hur skulle ni definiera porr?
 • Märker ni av porren på skolan? Hur i så fall?
 • Vad skulle kunna vara problematiskt med porr?
 • Vad skulle kunna vara bra med porr?
 • Dela era bästa tips till varandra om hur man kan samtala kring porr?

Reflektionsfrågor

 • När mötte du porr första gången och hur upplevde du det?
 • Vilka känslor dyker i dig när du tänker på porr?
 • Vilka känslor tror du skulle dyka upp om du skulle prata om porr i med dina elever?

Plan för fortsatt arbete 

Hur vill ni arbeta vidare med att skapa möjlighet för eleverna att diskutera kring porr? Skapa en plan för att kartlägga hur det ser ut på er skola.

 • Vad ska göras?
 • Vem gör vad?
 • När ska det ska göras?
 • När ska det utvärderas?
 • Hur få eleverna delaktiga i hela processen?