Jobba med elevråd


Att det finns ett elevråd på skolan är det vanligaste sättet att jobba med ett mer formaliserat inflytande för elever på skolan och är en viktig del i skolans demokratiuppdrag.

Om elevråd

Hur elevrådet fungerar och arbetar skiljer sig mellan skolor och i vilken utsträckning elever kan påverka genom elevrådet varierar. Grundskoleförvaltningen har genom samtal med 16 elevråd som deltagit i en utbildning för elevråd, lärare, skolledare, Ungdomsfullmäktige i Göteborg samt den idéburna samarbetsorganisationen Sveriges Elevråd identifierat framgångsfaktorer för ett väl fungerande elevråd.

Vägledning i två delar

Det finns en vägledning som består av två delar; en film med fördjupningar kring varje framgångsfaktor samt en skriftlig vägledning. Använd filmen och vägledningen som samtalsunderlag och stöd i arbetet med elevrådet på skolan. Förhoppningen är att användandet av denna vägledning kommer resultera i fler välfungerande och starka elevråd.