Material för fortbildning


Här hittar du material som du som lärare kan använda för inspiration och kompetensutveckling.

Här hittar du en film framtagen av Mänskliga rättighetsteamet på grundskoleförvaltningen på temat elevers delaktighet och inflytande. Den är tänkt att inspirera och väcka tankar kring hur du kan utveckla ditt sätt att arbeta. Den ger dig också verktyg i ditt arbete med att ge eleverna större möjligheter att känna sig delaktiga och få inflytande under sin skolgång. Skolans arbete med demokratiuppdraget har en central roll i elevers lärande, oavsett ämne. Elever som upplever reellt inflytande i undervisningens innehåll engagerar sig mer, tar större ansvar och lär bättre. För att kunna ge det stöd och den stimulans som eleverna behöver för sitt lärande är det viktigt att lyssna till dem. Se den själv eller med kollegor, och diskutera! Filmsekvenserna varvas med reflektionsfrågor. 

Skolverkets moduler Delaktighet, inflytande och likabehandling Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Här hittar du materialet

 Skolverket Forskningsöversikt delaktighet för lärande. Här hittar du översikten