Droger, spel och beroende i ämnesintegrerad undervisning


Du som lärare har en viktig roll i att förebygga elevers droganvändning, kunskaper om beroende och spelande. I det arbetet är det bra att arbeta ämnesintegrerat. Här nedan får du tips och inspiration på hur du kan göra det i just ditt undervisningsämne.

Metodmaterialet för lärare går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i olika ämnen.