Miramodellen


Vissa av grundskoleförvaltningens anpassade grundskolor arbetar med Miramodellen för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom den anpassade grundskolan. Det är en modell som bland annat används för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling på ett systematiskt sätt, över tid.

Miramodellen

Miramodellen är bland annat till för att stötta och utveckla elevernas kunskapsutveckling, och stärka din kompetens som pedagog för betyg och bedömning.


Dokument och filer