Tillgängliga lärmiljöer


Tillgängligt lärande är ett begrepp som handlar om vilka strategier som krävs för öka elevernas lärande och delaktighet, oavsett deras funktionsförmåga. Här samlar vi material som är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att utveckla tillgängligheten i grundskolan.