Om lärarakademin


Inom grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad finns det en lärarakademi. Syftet är att med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet arbeta med kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom de verksamheter som ingår i förvaltningens ansvar: grundskola, anpassad grundskola, förskoleklass och fritidshem. Lärarakademin arbetar i nära samverkan med rektorsakademin.

Det här får du inom lärarakademin

Oavsett om du har arbetat som lärare i flera år eller precis tagit examen ska du få en chans att utvecklas i ditt arbete. För oss innebär det allt ifrån att du får ett bra mottagande, till att ge dig bra möjligheter till kollegialt lärande och kompetensutveckling.  

Introduktion

När du kommer till Göteborgs Stad för första gången behöver du bli introducerad i en mängd nya saker. Inom lärarakademin finns en introduktion för nyexaminerade lärare. Alla nyutexaminerade lärare har rätt till en introduktionsperiod och att få stöd under sitt första år i yrket. Inom grundskoleförvaltningen får den nyutexaminerade läraren en mentor utsedd av rektor på skolan. Mentorns uppgift är att stötta och hjälpa den nyutexaminerade läraren på väg in i yrket. Här kan du läsa mer om introduktionsperioden.

Kompetensutveckling

Ett fokus inom lärarakademin ligger på att du ska få tillgång till kompetenshöjande insatser. Det kan handla om alltifrån nätverk och mötesplatser till enskilda och kollegiala övningar och diskussioner, utifrån läroplanen.