Material i undervisningen


Här hittar du som lärare material som du kan använda i din undervisning.

Forum för levande historia - För klassrummet på de här sidorna hittar du material till undervisningen övningar, workshops, handledningar etcetera. Målgrupp: Grundskola 4-9  Här hittar du materialet

Lektionsupplägg för att skapa ett tryggt klimat på skolan. Här finns förslag på hur man kan arbeta med klimatet i elevgruppen för att skapa en trygg och respektfull miljö. En trygg skolmiljö är en viktig grund för demokratiarbetet. Här hittar du materialet

Riksdagsförvaltningen erbjuder olika former av pedagogiskt material som handlar om demokrati och riksdagens uppgifter. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer. Här hittar du materialet

 MUCF demokratipaket till skolan: Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. I detta paket finner du verktyg och material som kan underlätta för dig att arbeta med demokrati med dina elever. Här hittar du materialet