Studiedag om tillgängliga lärmiljöer

Under 2023 har Emma Leifler hållit i ett antal studiedagar om tillgängligt lärande för dig som är anställd lärare på grundskoleförvaltningen. Den 30 oktober filmades hennes studiedag in, så att du kan kika på innehållet om du inte var med, vill se om vissa delar eller titta på tillsammans med andra på skolan för kollegialt lärande. Varje film innehåller diskussionsfrågor.

Grundutbildning 

Del 1: Inkludering i praktiken

Del 2: Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning genom skolan — från liten till stor

Del 3: Pedagogiska konsekvenser och stödstrukturer 

Del 4. Specialdidaktik

Fördjupningsutbildning 

Del 5. En förberedd lärmiljö för autistiska elever

Del 6. Inkluderingskomptens 

Del 7. Social färdighetsträning i grupp för äldre elever

Del 8. Inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Del 9. Verktygslåda för specialdidaktik 

Om föreläsaren Emma Leifler

Text kommer snart.