Svenska som andraspråk


På den här sidan hittar du en länk till en utbildning om att undervisa flerspråskiga elever. Utbildningen togs fram under våren 2016 i ett samarbete mellan Center för skolutveckling och institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. Den bygger till stor del på Göteborgs universitets ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.