Bokmässan 2023


Under bokmässan 2023 deltog Grundskoleförvaltningen tillsammans med Kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen på Göteborgs stads kultur- och skolscen. En dag som fylldes med föreläsningar och diskussioner, allt för att främja elevernas läskultur och läsfrämjande undervisning. Här hittar du innehållet på skolscenen.

Programpunkter på skolscenen från grundskoleförvaltningen

Inspirera och engagera eleverna genom läskultur och läsfrämjande undervisning 

Jonna Bruce och Marika Abrahamsson på Hammarkullsskolan tilldelades i år Svenska Akademiens skolbibliotekariepris och svenslärarpris. För deras engagerade arbete har de förvandlat skolbiblioteket och läsandet till en central del av skolans pedagogik. Tillsammans med rektor Linnea Lindquist har de trots utmaningar i ett område med hög andel lässvaga lyckats öka intresset, väcka läslusten och läsförmågan bland skolans elever. De kommer att berätta mer om hur du kan organisera för läskultur och läsfrämjande i skolan.  

Hur fångar vi läsningen med kreativa processer och varierad litteratur?

På Hagenskolan har det vuxit fram en rad olika metoder för att skapa en dynamisk och inbjudande läsmiljö för skolans elever.

Lärarna Sebastian Fieril och Eva-Marie Königsson väcker läslust bland annat genom att låta böcker inspirera till kreativa processer i flera olika dimensioner. De använder varierad litteratur, exempelvis noga utvalda serieböcker, för att utveckla och stärka läsförmågan.

Språkutveckling på riktigt 

Talldungeskolan F-3 i Kortedala går många flerspråkiga elever och språkutveckling står ständigt på schemat. Här arbetar alla medarbetare, från specialpedagog till skolbibliotekarie och lärare, med att sätta språket och vikten av att främja språkutveckling i fokus. Lyssna till biträdande rektor Marie Olander och skolbibliotekarien Eva Gezelius på Talldungeskolan när de berättar om sitt arbetssätt och hur de gått från teori till praktik.  

Att få unga att identifiera sig som läsare 

Ett panelsamtal där lärare och skolbibliotekarier från Göteborgs grundskoleförvaltning resonerar kring vad läsning är idag, vad det innebär att vara en läsare och hur vi bäst främjar läsning och ett läsintresse bland unga utifrån olika textformat och olika sätt att tillgodogöra sig text. 

Deltagare i panelsamtalet är Anna Jutnäs (förstelärare och SLS-utvecklare Brunnsboskolan),  Cecilia Andersson (förstelärare och SLS-utvecklare Skutehagsskolan), Maria Arhage, (skolbibliotekarie och lärare Kannebäcksskolan),  John Engström (skolbibliotekarie Sannaskolan) .

Hälsa och lärande i harmoni 

Emma Leifler, kommer att prata om praktiska insatser för att utjämna klyftorna och främja inkluderingen i grundskolan. Hon kommer att belysa kopplingen mellan lärande och hälsa, och hur det kan forma en livslång inlärningsupplevelse för alla elever. Samt hur vi kan skapa en inkluderande och utvecklande skolmiljöer baserade på det forskning visar är betydelsefullt.

Tillsammans med lärare och skolledare från Göteborg diskuterar Emma Leifler vikten av att förbättra sina verksamheter, vilka förutsättningar som är nödvändiga för framgångsrik inkludering, samt förväntade resultat.   

Att arbeta med ljud i undervisningen 

Musiklärare Christer Skoglund och klasslärare Magnus Lidström årskurs 4-6 på Dalaskolan, berättar oms hur de arbetar med språkutvecklande och ämnesövergripande arbetssätt med stöd av det digitala verktyget Soundtrap. 

Genom musikskapande och ljudupptagningar skapar eleverna texter till egna låtar på både svenska och engelska. Genom poddar blir berättandet en ingång till lärande i historia och dikter och fabler blir tonsatta. 

Att möta elever och vuxna i virrvarret mellan TikTok och desinformation

Att möta elever och vuxna i skolans värld som skolbibliotekarie är inte längre genom att vara bokens väktare och sagotant. Det vi möter nu är allt från att barn och unga blir uthängda, barn som blivit kontaktade av vuxna eller rena lögner om myndigheter eller annat. Sofia Larsson, skolbibliotekarie på Svartedalsskolan, arbetar bland annat med källkritik och källtillit på ett sätt där hon utgår från elevernas vardag och verklighet.  

AI i klassrummet: Hur förändrar artificiell intelligens skolan?

Hur ska lärare förhålla sig till ny teknik i klassrummet? På vilket sätt påverkas bedömning av elevens kunskaper i och med AI:s inträde i skolan? Hur kommer kunskap att värderas och förändras över tid? 

Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras i ett panelsamtal på scen av Erik Winerö, gymnasielärare och doktorand på Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet samt författarna till boken Chat GPT för lärare; Thomas Edwall högstadielärare och Peter Zackariasson utbildningsledare på folkuniversitet.  

Läs en artikel med Thomas Edwall om hans arbete på Torslandaskolan.