Syftet med åtgärdsförslaget

Här kan du som skriver intyg läsa mer om syftet med åtgärdsförslaget, att du som intygsskrivare har möjlighet att beskriva och ge förslag på åtgärder som är lämpliga för att på bästa sätt uppfylla sökandes behov.

Syfte

Syftet med åtgärdsförslaget är att du som intygsskrivare ska få möjlighet att ge förslag på och beskriva åtgärder som är lämpliga för att på bästa sätt uppfylla sökandes behov. Ett åtgärdsförslag kan även underlätta handläggningsprocessen.

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslaget skrivs på uppdrag av den sökande, precis som intyget, vilket innebär att den sökande själv ska avgöra om det ska bifogas ansökan. Det är den sökande som anger vilken eller vilka åtgärder han eller hon vill söka bidrag för i sin ansökan och därför är det viktigt att sökande vet vad du skrivit i åtgärdsförslaget.

Åtgärder

Åtgärderna i åtgärdsförslaget måste stämma överens med de åtgärder som sökande angivit på ansökningsblanketten. Sökande kan även hänvisa till åtgärdsförslaget på sin ansökan om han eller hon tycker att det stämmer överens med vad man vill söka bidrag för.

Du ska aldrig styrka behovet av ditt åtgärdsförslag i ditt intyg. Det är behovet av anpassningen som ska motiveras och styrkas. Detta beskrivs under avsnitten Syfte med intyget och Intygets innehåll.