Intygsgivarens roll


Här kan du som skriver intyg läsa om din roll som intygsgivare.

Styrka behoven hos den sökande

Din roll som intygsgivarens är att på ditt tjänsteansvar styrka det eller de behov den sökande har av anpassning med hänsyn till sin funktionsnedsättning. Du har en central och viktig roll vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Det är oftast är dig som intygsskrivare som den sökande träffar innan eller i samband med att en ansökan initieras. Det gör också att du som intygsskrivare är en viktig informationsspridare om att det finns möjlighet att söka bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostaden till den sökandes behov.

Lämna synpunkter och motivera utformning

En annan viktig roll för dig som intygsskrivare är att du som sakkunnig har möjlighet att lämna synpunkter på hur anpassningen bör utformas för att på bästa sätt uppfylla den sökandens behov.

  1. Bedöma sökandens problem och behov utifrån funktionsnedsättningen
  2. Analysera sin bedömning
  3. Ta ställning till nödvändigheten av sökandes behov till anpassning
  4. Entydigt motivera sitt ställningstagande (intyga nödvändighet, eller inte)
  5. Ange förutsättningar för utformningen av anpassningen.

Viktigt att tänka på när du skriver intyg

I din roll som intygsskrivare är det viktigt att tänka på följande när du skriver intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag:

  1. Du skriver intyg på uppdrag av den sökande
  2. Det är sökande som själv avgör om han eller hon vill bifoga intyget till sin ansökan.

Om du är osäker på vilka regler som gäller vid bostadsanpassning kan du kontakta exploateringsförvaltningen så får du mer information.