Vem som kan söka bostadsanpassningsbidrag


Här kan du som läsa om vem som kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Person med funktionsnedsättning kan söka

Det är personen med funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag och som även är bidragstagaren. Det innebär att personen med funktionsnedsättning är sökande.

Om någon annan äger bostaden

Om någon annan är personen med funktionsnedsättning äger bostaden eller står på kontraktet för bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller har nyttjanderätt kan personen bara få bostadsanpassningsbidrag om ägaren eller den som har nyttjanderätt lämnar sitt medgivande.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag