Kommunalt bostadstillägg (KBF)


Här kan du läsa om Kommunalt bostadstillägg, KBF. Ett ett särskilt bostadstillägg som underlättar för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg är till för dig som har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Grunden är alltid att du skaffat bostaden med anledning av de särskilda krav som din funktionsnedsättning ställer på en fungerande bostad. Ofta handlar det om att bostaden måste ha en viss storlek och att kostnaden därför blir högre. Men även andra delar som kan vara viktiga för att din bostad ska fungera kan ha betydelse.

Du kan söka tillägget för hyreslägenhet, bostadsrätt och egen fastighet. Om din bostad är biståndsprövad, till exempel äldreboende eller Bostad med särskild service, kan du däremot inte få kommunalt bostadstillägg.

Mer information om kommunalt bostadstillägg

Här hittar du information kommunalt bostadstillägg. Här finns information om bostadstillägg hos Försäkringskassan.