Samarbetsavtal för att skaffa fram bostäder

Här hittar du Samarbetsavtalet som reglerar samarbetet mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i Göteborg.

Samarbetsavtalet 

Syftet med samarbetsavtalet är att skapa en god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte själva kan ordna en egen bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Samarbetsavtalet gäller för hushåll som klarar av att bo i en bostad inom parternas ordinarie bostadsbestånd, med eller utan stöd i bostaden.

Här kan du läsa mer om Samarbetsavtalet (2019):

Samarbetsavtal mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter