Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till exploateringsförvaltningens bostadsenhet och de tjänstepersoner som arbetar där.

Kontakta bostadsenheten

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta bostadsenheten.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Exploateringsförvaltningens bostadsenhet

Bostadsenheten anskaffar och anvisar bostäder

Vi ansvarar för att anskaffa och anvisa bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte själva kan ordna med bostad. De hushåll som ska anvisas blir remitterade till oss från socialtjänsten. Lägenheterna anskaffas sedan från fastighetsägare på bostadsmarknaden utifrån ett samarbetsavtal mellan Göteborgs stad och parterna på bostadshyresmarknaden. Målet är att hushållen ska kunna överta lägenheterna och få ett förstahandskontrakt om hyreslagen följts under den kommunala kontraktstiden.

Sedan 2016 ingår det också i stadens uppdrag att ordna bostäder till de nyanlända göteborgare som anvisats till kommunen utifrån bosättningslagen. Detta gör vi framförallt genom lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet och inhyrningar av boenden. Dessa genomgångslägenheter flyttar hushållen ifrån efter maximalt fyra års boendetid (maximalt fem år för barnfamiljer).

Bostadsenheten handlägger ansökningar

Vi handlägger också ansökningar om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) som är ett komplement till de statliga bostadsbidrag och bostadstillägg som finns. Syftet med bidraget är att kompensera för den merkostnad för bostaden som kan uppstå på grund av personens funktionsnedsättning.

Här hittar du kontaktuppgifter till tjänstepersoner på bostadsenheten på exploateringsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till tjänstepersonal på exploateringsförvaltningens bostadsenhet

Namn/befattning

Ansvarsområden

Telefon och e-post

Allmän funktionsbrevlåda till enheten

 

bostadsenheten@exploatering.goteborg.se

Mobila boendeteamets

funktionsbrevlåda

 

mobilaboendeteamet@exploatering.goteborg.se

Ahmed Abdulle, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

368 10 73

mahmud.abdulle@exploatering.goteborg.se

Alexander Berggren, förvaltare

Besiktningar tillhörande Socialtjänst Nordost och Centrum samt geografiskt BoL-område Hisingen

368 10 97

alexander.berggren@exploatering.goteborg.se

Anand Schmid, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsten Hisingen, Bostad Först, Bomedla

368 11 35

anand.schmid@exploatering.goteborg.se

Dag Schäfer, bostadssekreterare

Förvaltning och samordning Bostad Först, utredningar, Bomedla

368 12 42

dag.schafer@exploatering.goteborg.se

Dilvin Nabil, förvaltare

Förvaltare projekt barnfamiljer med korttidsavtal

368 12 86

dilvin.nabil.mustafa@exploatering.goteborg.se

Elin Aronson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsten Centrum samt F100, trygghetslägenheter, Bomedla

368 12 71

elin.aronson@exploatering.goteborg.se

Fariba Johansson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsten Sydväst, Bomedla

368 10 91

fariba.johansson@exploatering.goteborg.se

Hamdi Basha, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

368 12 45

hamdi.basha@exploatering.goteborg.se

Ingela Sandqvist, uthyrare

Uthyrning och förvaltning privata avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla

368 13 29

ingela.sandqvist@exploatering.goteborg.se

Jakob Terins, förvaltare

Besiktningar tillhörande alla Bostad Först.

368 10 26

jakob.terins@exploatering.goteborg.se

Jessica Simonsson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning/utredning F100, anpassade lägenheter, processledare remisser, Bomedla

368 10 51

jessica.simonsson@exploatering.goteborg.se

Louise Thelmén, administratör

Förvaltar socialtjänstens vidareuthyrda hyresavtal. Hyror, arkivering, posthantering mm

368 12 66

louise.thelmen@exploatering.goteborg.se

Marianne Ling, processägare

Anskaffning och samordning privata exploateringsägare, processägare hyresförvaltning, arbetsledare för bostadssekreterarna, huvudansvarig internt IT-frågor

368 12 35

marianne.ling@exploatering.goteborg.se

Patric Hjertqvist, uthyrare

Uthyrning och förvaltning avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla, samt uthyrare projekt barnfamiljer med korttidsavtal för SF Centrum och SF Nordost

368 12 43

patric.hjertqvist@exploatering.goteborg.se

Ryham Hassan, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

368 12 46

ryham.hassan@exploatering.goteborg.se

Sandra Wärn Andersson, administratör

Hyror, administration Bosättningslagen, (BOL)

368 11 45

sandra.andersson@exploatering.goteborg.se

Sara Grunedal, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning socialtjänsterna Nordost och Hisingen, F100, Bomedla, Trygghetsbostäder

368 12 79

sara.grunedal@exploatering.goteborg.se

Sofie Hoffmann, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsterna Nordost och Centrum, Bomedla

368 12 33

sofie.hoffmann@exploatering.goteborg.se

Thomas Lidman, förvaltare

Besiktningar tillhörande socialtjänsten (ej Bostad Först): Hisingen, F100, processledare teknisk förvaltning, Bostadsrätter och Askimsviken

368 10 48

thomas.lidman@exploatering.goteborg.se

Thomas Martinsson, chef

Enhetschef

368 10 29

thomas.martinsson@exploatering.goteborg.se

Ulrica Johansson, uthyrare

Uthyrning och förvaltning avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla, samt uthyrare projekt barnfamiljer med korttidsavtal för SF Hisingen och SF Sydväst

368 10 17

ulrica.johansson@exploatering.goteborg.se

Wassim Jawad, förvaltare

Besiktningar Bosättningslagen (BOL) belägna i: Sydväst, förhandlingar om reparationskostnader, F100, inventering anpassade lägenheter, bostadsrätter samt Askimsviken

368 13 74

wassim.jawad@exploatering.goteborg.se

Yousef Mohana, förvaltare

Besiktningar Bosättningslagen (BOL) belägna i: Nordost och Centrum, förhandlingar om reparationskostnader, inventering anpassade lägenheter, F100

368 13 65

yousef.mohana@exploatering.goteborg.se