Bostad först

Bostad först riktar sig till personer i långvarig hemlöshet

Målgrupp

Bostad först riktar sig till personer i långvarig hemlöshet som har en komplex social problematik, ofta i kombination med samsjuklighet. Utgångspunkten är att en fast och trygg bostad är en förutsättning för att deltagaren ska kunna ta emot stöd för sin återhämtningsprocess.

Åtta grundprinciper

Med utgångspunkt i åtta grundprinciper arbetar man i Bostad först målinriktat för att hjälpa de boende att kunna bo kvar i sin bostad, att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, samt att hitta sociala sammanhang.

Nedan hittar du process och rutin för Bostad först. 

Göteborgs Stads rutin för Bostad först