Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till bostadsenheten och bostadsanpassningsenheten.

Kontakta bostadsenheten

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta bostadsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Bostadsenheten", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

Exploateringsförvaltningens bostadsenhet

Bostadsenheten anskaffar och anvisar bostäder

Vi ansvarar för att anskaffa och anvisa bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte själva kan ordna med bostad. De hushåll som ska anvisas blir remitterade till oss från socialtjänsten. Lägenheterna anskaffas sedan från fastighetsägare på bostadsmarknaden utifrån ett samarbetsavtal mellan Göteborgs stad och parterna på bostadshyresmarknaden. Målet är att hushållen ska kunna överta lägenheterna och få ett förstahandskontrakt om hyreslagen följts under den kommunala kontraktstiden.

Sedan 2016 ingår det också i stadens uppdrag att ordna bostäder till de nyanlända göteborgare som anvisats till kommunen utifrån bosättningslagen. Detta gör vi framförallt genom lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet och inhyrningar av boenden. Dessa genomgångslägenheter flyttar hushållen ifrån efter maximalt fyra års boendetid (maximalt fem år för barnfamiljer).

Bostadsenheten handlägger ansökningar

Vi handlägger också ansökningar om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) som är ett komplement till de statliga bostadsbidrag och bostadstillägg som finns. Syftet med bidraget är att kompensera för den merkostnad för bostaden som kan uppstå på grund av personens funktionsnedsättning.

Här hittar du kontaktuppgifter till tjänstepersoner på bostadsenheten på exploateringsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till tjänstepersonal på exploateringsförvaltningens bostadsenhet

Namn/befattning

Ansvarsområden

Telefon och e-post

Allmän funktionsbrevlåda till enheten

 

bostadsenheten@exploatering.goteborg.se

Mobila boendeteamets

funktionsbrevlåda

 

mobilaboendeteamet@exploatering.goteborg.se

Ahmed Abdulle, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

368 10 73

mahmud.abdulle@exploatering.goteborg.se

Alexander Berggren, förvaltare

Besiktningar tillhörande Socialtjänst Nordost och Centrum samt geografiskt BoL-område Hisingen

368 10 97

alexander.berggren@exploatering.goteborg.se

Anand Schmid, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsterna Hisingen och Sydväst, Bostad Först, Bomedla

368 11 35

anand.schmid@exploatering.goteborg.se

Dag Schäfer, bostadssekreterare

Förvaltning och samordning Bostad Först, utredningar, Bomedla

368 12 42

dag.schafer@exploatering.goteborg.se

Dilvin Nabil, uthyrare

Uthyrning och förvaltning avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla, samt uthyrare projekt barnfamiljer med korttidsavtal för SF Hisingen och SF Sydväst

368 12 86

dilvin.nabil.mustafa@exploatering.goteborg.se

Elin Aronson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsten Centrum samt förvaltning för funktionsstöd, trygghetslägenheter, Bomedla

368 12 71

elin.aronson@exploatering.goteborg.se

Fariba Johansson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsterna Sydväst och Nordost, Bomedla

368 10 91

fariba.johansson@exploatering.goteborg.se

Hamdi Basha, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

368 12 45

hamdi.basha@exploatering.goteborg.se

Ingela Sandqvist, uthyrare

Uthyrning och förvaltning privata avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla

368 13 29

ingela.sandqvist@exploatering.goteborg.se

Jakob Terins, förvaltare

Besiktningar tillhörande alla Bostad Först.

368 10 26

jakob.terins@exploatering.goteborg.se

Jessica Simonsson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för förvaltning för funktionsstöd, anpassade lägenheter, processledare remisser, Bomedla

368 10 51

jessica.simonsson@exploatering.goteborg.se

Louise Thelmén, administratör

Förvaltar socialtjänstens vidareuthyrda hyresavtal. Hyror, arkivering, posthantering mm

368 12 66

louise.thelmen@exploatering.goteborg.se

Marianne Ling, processägare

Anskaffning och samordning privata exploateringsägare, processägare hyresförvaltning, arbetsledare för bostadssekreterarna, huvudansvarig internt IT-frågor

368 12 35

marianne.ling@exploatering.goteborg.se

Patric Hjertqvist, uthyrare

Uthyrning och förvaltning avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla, samt uthyrare projekt barnfamiljer med korttidsavtal för SF Centrum och SF Nordost

368 12 43

patric.hjertqvist@exploatering.goteborg.se

Ryham Hassan, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

368 12 46

ryham.hassan@exploatering.goteborg.se

Sandra Wärn Andersson, administratör

Hyror, administration Bosättningslagen, (BOL)

368 11 45

sandra.andersson@exploatering.goteborg.se

Sara Grunedal, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning socialtjänsten Nordost och förvaltningen för funktionsstöd, Bomedla, Trygghetsbostäder

368 12 79

sara.grunedal@exploatering.goteborg.se

Susanne Andreasson, förvaltare

Besiktningar tillhörande projekt barnfamiljer med korttidsavtal

0703- 87 38 59
susanne.andreasson@exploatering.goteborg.se

Thomas Lidman, förvaltare

Besiktningar tillhörande socialtjänsterna (ej Bostad Först): Hisingen och Sydväst, processledare teknisk förvaltning, Bostadsrätter och Askimsviken

368 10 48

thomas.lidman@exploatering.goteborg.se

Thomas Martinsson, chef

Enhetschef

368 10 29

thomas.martinsson@exploatering.goteborg.se

Ulrica Johansson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsterna Hisingen och Centrum, Bostad Först, Bomedla

368 10 17

ulrica.johansson@exploatering.goteborg.se

Wassim Jawad, förvaltare

Besiktningar Bosättningslagen (BOL) belägna i: Sydväst, förvaltningen för funktionsstöd, bostadsrätter samt Askimsviken

368 13 74

wassim.jawad@exploatering.goteborg.se

Yousef Mohana, förvaltare

Besiktningar Bosättningslagen (BOL) belägna i: Nordost och Centrum, förvaltning för funktionsstöd, Trygghetsbostäder

368 13 65

yousef.mohana@exploatering.goteborg.seDet här gör stadsbyggnadsförvaltningens bostadsanpassningsenhet

Handlägger bostadsanpassningsbidrag

Vi handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning som kan få bidrag för att kunna göra sin bostad mer funktionell. Bidrag lämnas i form av pengar, inte i form av åtgärder, som den sökande sedan använder för att bekosta anpassningen med.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Det handlar om att kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Detta innefattar att förflytta sig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, ta sig in och ut ur bostaden men också social samvaro.

Handlägger återställningsbidrag

Vi handlägger också återställningsbidrag för fastighetsägare som vill ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. I vissa fall kan även lägenheter som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag återanvändas inom ramen för förtursverksamhet.

Kontakta oss när ni har frågor i specifika ärenden eller undrar något mer generellt om bidragshanteringen. Om ni vill diskutera ett specifikt ärende och vet vem som är handläggare ska ni kontakta den personen först. I de fall detta inte är möjligt kan alla handläggare svara på enklare frågor i ärendet (ärendestatus med mera).  Observera att det alltid är bra om sökanden själv tar kontakt med sin handläggare om han eller hon har frågor om hur bidraget fungerar eller hur det går i ärendet.

Svarar på frågor om bostadsanpassningsbidrag

För generella frågor har vi en e-postadress dit ni kan skicka era frågor. Till den adressen kan ni också hänvisa patienter som har frågor om bostadsanpassningsbidraget.

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta bostadsanpassningsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822082120412,57.70713611102917] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg