Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till exploateringsförvaltningens bostadsenhet och stadsbyggnadsförvaltningens bostadsanpassningsenhet.

Kontakta bostadsenheten

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta bostadsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Bostadsenheten", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

Exploateringsförvaltningens bostadsenhet

Bostadsenheten anskaffar och anvisar bostäder

Vi ansvarar för att anskaffa och anvisa bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte själva kan ordna med bostad. De hushåll som ska anvisas blir remitterade till oss från socialtjänsten. Lägenheterna anskaffas sedan från fastighetsägare på bostadsmarknaden utifrån ett samarbetsavtal mellan Göteborgs stad och parterna på bostadshyresmarknaden. Målet är att hushållen ska kunna överta lägenheterna och få ett förstahandskontrakt om hyreslagen följts under den kommunala kontraktstiden.

Sedan 2016 ingår det också i stadens uppdrag att ordna bostäder till de nyanlända göteborgare som anvisats till kommunen utifrån bosättningslagen. Detta gör vi framförallt genom lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet och inhyrningar av boenden. Dessa genomgångslägenheter flyttar hushållen ifrån efter maximalt fyra års boendetid (maximalt fem år för barnfamiljer).

Bostadsenheten handlägger ansökningar

Vi handlägger också ansökningar om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) som är ett komplement till de statliga bostadsbidrag och bostadstillägg som finns. Syftet med bidraget är att kompensera för den merkostnad för bostaden som kan uppstå på grund av personens funktionsnedsättning.

Här hittar du kontaktuppgifter till tjänstepersoner på bostadsenheten på exploateringsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till tjänstepersoner på exploateringsförvaltningens bostadsenhet

Namn och befattning

Ansvarsområden

Telefon och e-post

Enheten


bostadsenheten@exploatering.goteborg.se

Mobila boendeteamet


mobilaboendeteamet@exploatering.goteborg.se

Ahmed Abdulle, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

031-368 81 18

mahmud.abdulle@exploatering.goteborg.se

Alexander Berggren, förvaltare

Besiktningar tillhörande Socialtjänst Nordost samt

geografiskt BoL-område Hisingen

031-368 10 97

Anand Schmid, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsten Hisingen, Bostad Först, Bomedla

031-368 11 35

anand.schmid@exploatering.goteborg.se

Annica Gripenby, administratör

Förvaltar socialtjänstens vidareuthyrda hyresavtal. Hyror, arkivering, Trygghetsbostäder, posthantering mm

031-368 10 22

annica.gripenby@exploatering.goteborg.se

Dag Schäfer, bostadssekreterare

Förvaltning och samordning Bostad Först, utredningar, Bomedla

031-368 12 42

dag.schafer@exploatering.goteborg.se

Dilvin Nabil, förvaltare

Förvaltare projekt barnfamiljer med korttidsavtal

031-368 12 86

dilvin.nabil.mustafa@exploatering.goteborg.se

Elin Aronson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsterna Centrum och Nordost samt F100, Bomedla

031-368 12 71

elin.aronson@exploatering.goteborg.se

Fariba Johansson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsten Sydväst, Bomedla

031-368 10 91

Hamdi Basha, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

031-368 12 45

hamdi.basha@exploatering.goteborg.se

Ingela Sandqvist, uthyrare

Uthyrning och förvaltning privata avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla

031-368 13 29

ingela.sandqvist@exploatering.goteborg.se

Jakob Terins, förvaltare

Besiktningar tillhörande socialtjänsterna: Sydväst och Centrum, F100 samt alla Bostad Först.

031-368 10 26

jakob.terins@exploatering.goteborg.se

Jamila Musse, boendecoach

Boendecoach Bosättningslagen (BOL)

031-368 13 43

jamila.said.musse@exploatering.goteborg.se

Jessica Simonsson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning/utredning F100, anpassade lägenheter, processledare remisser, Bomedla

031-368 10 51

jessica.simonsson@exploatering.goteborg.se

Kerstin Abrahamsson, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning för socialtjänsterna Nordost och Centrum, Bomedla

031-368 10 35

kerstin.abrahamsson@exploatering.goteborg.se

Maria Jerkeman, samordnare

Samordning Bosättningslagen (BOL), arbetsledare för boendevägledarna

031- 368 13 06

maria.jerkeman@exploatering.goteborg.se

Marianne Ling, processägare

Anskaffning och samordning privata exploateringsägare, processledare hyresförvaltning, arbetsledare för bostadssekreterarna, huvudansvarig internt IT-frågor

031-368 12 35

marianne.ling@exploatering.goteborg.se

Patric Hjertqvist, uthyrare

Uthyrning och förvaltning avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla, samt uthyrare projekt barnfamiljer med korttidsavtal för socialförvaltning Centrum och Nordost

031- 368 12 43

patric.hjertqvist@fastighet.goteborg.se

Ryham Hassan, boendevägledare

Boendevägledare Bosättningslagen (BOL), mellanboendeverksamhet

031-368 12 46

ryham.hassan@exploatering.goteborg.se

Sandra Wärn Andersson, administratör

Hyror, administration Bosättningslagen, (BOL), Bomedla

031-368 11 45

sandra.andersson@exploatering.goteborg.se

Sara Grunedal, bostadssekreterare

Remisser/förvaltning socialtjänsterna Nordost och Hisingen, F100, Bomedla, Trygghetsbostäder

031-368 12 79

sara.grunedal@exploatering.goteborg.se

Sofie Hoffmann, bostadssekreterare

FÖRÄLDRALEDIG

031-368 12 33

Thomas Lidman, förvaltare

Besiktningar tillhörande socialtjänsten (ej Bostad Först): Hisingen, F100, processledare teknisk förvaltning, Bostadsrätter och Askimsviken

031-368 10 48

thomas.lidman@exploatering.goteborg.se

Thomas Martinsson, chef

Enhetschef

031-368 10 29

thomas.martinsson@exploatering.goteborg.se

Ulrica Johansson, uthyrare

Uthyrning och förvaltning avtal enligt Bosättningslagen (BOL), Bomedla, samt uthyrare projekt barnfamiljer med korttidsavtal för socialförvaltningarna Hisingen och Sydväst

031-368 10 17

ulrica.johansson@exploatering.goteborg.se

Wassim Jawad, förvaltare

Besiktningar Bosättningslagen (BOL) som ligger i  Sydväst, förhandlingar om reparationskostnader, inventering anpassade lägenheter, bostadsrätter samt Askimsviken

031-368 13 74

wassim.jawad@exploatering.goteborg.se

Yousef Mohana, förvaltare

Besiktningar Bosättningslagen (BOL) som ligger i Nordost och Centrum, förhandlingar om reparationskostnader, inventering anpassade lägenheter

031-368 13 65

yousef.mohana@exploatering.goteborg.se

Zana Muhammad, boendecoach

Boendecoach Bosättningslagen (BOL) 

031-368 13 67

zana.muhammad@exploatering.goteborg.se

Det här gör stadsbyggnadsförvaltningens bostadsanpassningsenhet

Handlägger bostadsanpassningsbidrag

Vi handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning som kan få bidrag för att kunna göra sin bostad mer funktionell. Bidrag lämnas i form av pengar, inte i form av åtgärder, som den sökande sedan använder för att bekosta anpassningen med.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Det handlar om att kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Detta innefattar att förflytta sig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, ta sig in och ut ur bostaden men också social samvaro.

Handlägger återställningsbidrag

Vi handlägger också återställningsbidrag för fastighetsägare som vill ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. I vissa fall kan även lägenheter som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag återanvändas inom ramen för förtursverksamhet.

Kontakta oss när ni har frågor i specifika ärenden eller undrar något mer generellt om bidragshanteringen. Om ni vill diskutera ett specifikt ärende och vet vem som är handläggare ska ni kontakta den personen först. I de fall detta inte är möjligt kan alla handläggare svara på enklare frågor i ärendet (ärendestatus med mera).  Observera att det alltid är bra om sökanden själv tar kontakt med sin handläggare om han eller hon har frågor om hur bidraget fungerar eller hur det går i ärendet.

Svarar på frågor om bostadsanpassningsbidrag

För generella frågor har vi en e-postadress dit ni kan skicka era frågor. Till den adressen kan ni också hänvisa patienter som har frågor om bostadsanpassningsbidraget.

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta bostadsanpassningsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822082120412,57.70713611102917] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg