F100 - bostäder för personer med funktionsnedsättning


Här kan du läsa om F100, lägenheter till personer med funktionsnedsättning.

För personer med funktionsnedsättning

F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via exploateringsförvaltningen erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt.

Det är förvaltningen för funktionsstöd samt socialförvaltningarna som ansöker om bostad enligt F100 och sänder in remiss genom IT-stödet Treserva till exploateringsförvaltningen. Den enskilde skriver också under.

Om personen är i behov av anpassad bostad ska en remiss skickas från sjukvården. Särskild remissmall finns på Boendeportalen under fliken Sjukvård. Sakkunnig inom sjukvården fyller i uppgifterna.

Rutin 

Rutinen är framtagen för att beskriva och tydliggöra arbetssättet med F100. Syftet är att tydliggöra målgrupp, samverkan, utredning och bedömning av ansökan, erbjudande om lägenhet, uppföljning och stöd i boendet samt övertagande av förstahandsavtal.

F100 

Blanketter

Remissmall för F100 hittar du i Treserva. Om personen även ingår i målgruppen för F100 är det viktigt att även remiss om F100 inkommer från förvaltningen för funktionsstöd eller socialförvaltning som styrker dessa skäl. Sjukvården kan enbart intyga behovet av anpassad bostad.