Rapporter


Här hittar du uppföljningsrapporter som beskriver exploateringsförvaltningens arbete med anskaffning av bostäder till hemlösa hushåll och bostadsanpassning.