Rapporter

Här hittar du uppföljningsrapporter som beskriver fastighetskontoret arbete med anskaffning av bostäder till hemlösa hushåll och bostadsanpassning.