Bostadsanpassningsbidrag

Här kan du läsa om bostadsanpassningsbidraget, bidrag till personer med funktionsnedsättning som behöver ändra sin bostad för att göra den mer funktionell.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Man ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan innefatta att förflytta sig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Åtgärder och bidrag

Det är den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör för vilken eller vilka åtgärder bidrag söks för. Bidrag lämnas i form av pengar, inte i form av åtgärder, som den sökande sedan kan använda för att bekosta anpassningen med. Inom kort kommer det att finnas en informationsfolder här, som beskriver hur man söker bidrag för att anpassa bostaden.