Syfte med intyget

Här kan du som skriver intyg läsa mer om syftet med intyget.

Syftet med intyget

Syftet med intyget är att den sökande ska styrka behovet av den eller de åtgärder som bidrag söks för utifrån sin funktionsnedsättning. Intyget ska entydigt styrka eller inte styrka behovet av de åtgärder bidrag söks för kopplat till den sökandes funktionsnedsättning. Det är också i intyget som du som sakkunnig har möjlighet att ange vilka förutsättningar som gäller för anpassningen så att sökandens behov tillgodoses på bästa sätt.

Skriv på ett enkelt och förståeligt språk

Det är den sökande som själv väljer om hen vill använda sig av ditt intyg och bifoga det till sin ansökan. Tänk därför på att du först och främst skriver intyget för den sökande men också för handläggaren som i förlängningen kommer att fatta beslut i ärendet. Genom att du skriver på ett enkelt och förståeligt språk i intyget ger du sökanden rätt förväntan samt medverkar till ett rättssäkert beslut.