Utförande


Här hittar du information om vem som ansvarar för utförandet av anpassningsåtgärderna.

Utförande

Utförande är det steg då den sökande ska utföra sin anpassning som hen har beviljats bidrag för. Bor sökande i hyres- eller bostadsrätt är det sökandes ansvar att inhämta sin fastighetsägares medgivande till att anpassningen de beviljats bidrag för får utföras. Det är även sökandes ansvar att anlita en entreprenör och beställa arbetet.

Skriftligt medgivande

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen prövat sökandes rätt till bidrag men inte att sökande har rätt att utföra åtgärder. Bor sökande i hyres- eller bostadsrätt är det deras ansvar att kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna de beviljats bidrag för får utföras. Av medgivandet bör det också framgå att sökande inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning eller i annat fall.

Anlita en entreprenör

Om den sökande beviljas bostadsanpassningsbidrag är det sökandes ansvar att anlita en entreprenör för att få anpassningen utförd. Det är alltid den sökande som är beställare av arbetet enligt konsumenttjänstlagen (1985:716). Den sökande har rätt att välja vilken entreprenör de vill till exempel den entreprenör som lämnat den bidragsgrundande offerten och som står med på beslutet. Vill sökande anlita en annan entreprenör än den som lämnat den bidragsgrundande offerten bör sökande kontakta sin handläggare för ytterligare information. Väljer sökande att anlita annan entreprenör och anpassningen blir dyrare än beslutssumman beviljas inte mer bidrag.

Här kan du gå vidare till nästa avsnitt Gå vidare till Utbetalning.