Processkarta


Här kan du läsa om processen för anskaffning och förvaltning av lägenheter med kommunala kontrakt.

Här hittar du Processkarta för förvaltning och bostadsanskaffning som är ett flödesschema som steg för steg visar aktiviteter som görs i arbetet med kommunala kontrakt. Från det att en remiss inkommer till fastighetskontoret till att andrahandsavtalet avslutas.