Såhär anvisas en anpassad bostad


Här hittar du information om hur en tidigare anpassad bostad anvisas till person med funktionsnedsättning.

Första urvalet utifrån storlek på bostad

När en lägenhet lämnats till kommunen för anvisning görs ett första urval utifrån storlek på bostaden och hyresnivå. Ett urval kan även göras utifrån till exempel. vilka hushåll som har behov av de anpassningar som redan är gjorda i bostaden samt mått på rullstol och möjligheten att ta sig in i och runt i bostaden.

Andra urvalet utifrån hur länge hushållet väntat

Personer som t.ex. befinner sig på korttidsplats eller har sociala förtursskäl som styrkts genom parallell remiss från socialtjänsten prioriteras. I övrigt erbjuds bostäder efter hur länge hushållet väntat. Den person som erbjuds lägenhet ska uppfylla de krav respektive fastighetsägare har för att kunna teckna förstahandskontrakt. Vid behov görs därför kreditupplysning, kontroll av inkomstuppgifter samt referenstagning från tidigare fastighetsägare. Anvisning kan göras i alla stadsdelar i kommunen. Efter visningen lämnar personen besked till stadsbyggnadsförvaltningen.

Uppdatera uppgifter årligen

För att veta vilka som är aktuella i kön för en anpassad bostad måste varje person, en gång per år, inkomma med uppdaterade uppgifter till exploateringsförvaltningen. Detta görs genom att exploateringsförvaltningen skickar ut ett formulär som måste fyllas i och returneras inom en månad. Om detta inte görs utgår den köande ur kön. Uppgifterna berör hushållsstorlek och inkomst. Om behovet av anpassning förändras ska detta styrkas av vårdgivare på ny remiss om anpassad bostad.