F100 - bostäder för personer med funktionsnedsättning


Här kan du som är fastighetsägare läsa om hur staden arbetar med F100 för personer med funktionsnedsättningar.

F100 lägenhet 

F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via exploateringsförvaltningen erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt. Det är förvaltningen för funktionsstöd samt socialförvaltningarna som ansöker om bostad enligt F100 och sänder in remiss genom IT-stödet Treserva till exploateringsförvaltningen. Den enskilde skriver också under ansökan.

Rutin för F100 

Rutinen för F100 är framtagen för att beskriva och tydliggöra arbetssättet med F100. Syftet är att tydliggöra målgrupp, samverkan, utredning och bedömning av ansökan, erbjudande om lägenhet, uppföljning och stöd i boendet samt övertagande av förstahandsavtal.

F100 rutin